Test „przyszły sprawca przemocy”

Początki bliskiej znajomości są zawsze ekscytujące. Naturalne jest, że z jednej strony mamy wówczas tendencję do idealizowania partnera, z drugiej zaś staramy się sami przedstawić jak najlepiej skrywając wady i eksponując to, co partner, jak nam się zdaje, mógłby w nas docenić.

On ze swej strony robi oczywiście to samo – stara się przedstawić w jak najkorzystniejszym świetle. Taka sytuacja nie sprawia jednak, że to, co w przyszłości mogłoby nam się nie spodobać rzeczywiście znika. Niezależnie od tego, jak mocno jesteśmy dziś zauroczeni, na późniejszym etapie znajomości będzie trzeba spotkać się z całą osobowością partnera. Także z tym, czego dziś nie możemy, albo nie chcemy dostrzegać.

Umieszczony niżej test pod kilkoma istotnymi względami różni się od testów dla par zamieszczanych w prasie dla rozrywki czytelników. Ten nie służy rozrywce. Jest na serio. Nie rozwiązuje się go razem. Nie wymaga zadawania partnerowi żadnych pytań, ani konsultowania z nim odpowiedzi. Nawet się to odradza. Na wszystko, co tu jest, możesz i powinnaś odpowiedzieć sobie sama. Nie ma tu jednoznacznej punktacji ani gotowych diagnoz. Poszczególne punkty slużą raczej do tego, by spokojnie zastanowić się nad nimi.

Przemoc w związkach nie jest wyłącznym dziełem mężczyzn, a jej ofiarami nie bywają wyłącznie kobiety. Przedstawiany test stworzono jednak z założeniem, że używać go będzie kobieta dla oceny ewentualnego przyszłego partnera. Wynika to z faktu, że przemoc wobec kobiet została szybciej opisana w literaturze, jest lepiej zbadana i posiadamy więcej rzetelnej wiedzy na jej temat.

Test przeznaczony jest głównie dla kobiet z grup podwyższonego ryzyka. Do grupy tej należą kobiety, w których domach rodzinnych miała miejsce przemoc, oraz takie, które były już ofiarami przemocy ze strony poprzednich partnerów.

Z badań statystycznych wynika, że kobiety, których partnerzy stosowali wobec nich przemoc, odpowiedziały twierdząco na jedno, dwa lub trzy z tych pytań. Już twierdząca odpowiedź na tyle lub więcej, powinna być bodźcem do bardzo uważnego przyjrzenia się osobie, z ktorą się wiąże swoją przyszłość.

Wśród kobiet rozwiązujących ten test często pojawiają się wątpliwości, czy istnieją mężczyźni, co do których nie można odpowiedzieć twierdząco na żadne z tych pytań. Istnieją. Znacząca większość, bo ponad 90% mężczyzn, uzyska w tym teście wynik równy zero. Nie oznacza to jednak, że odpowiedź pozytywna kompletnie coś tutaj przesądza. Pozytywne odpowiedzi nie są diagnozą. Mogą jedynie stanowić materiał do gruntownego przemyślenia.

 1. Czy na początku znajomości intuicyjnie wyczuwałaś/wyczuwasz, że Twój partner mógłby, w przeszłości wobec innej kobiety albo teraz lub w przyszłości wobec Ciebie, stosować przemoc? Czy poszukiwałaś czegoś takiego, jak ten test, właśnie z myślą o nim i o tym przeczuciu?
 2. Czy na początku znajomości mężczyzna starał się przyśpieszyć nadmiernie naturalny bieg wydarzeń? Czy proponował od razu bliższy związek niż oczekiwałaś? Upierał się przy jak najszybszym ślubie lub jak najszybszym zamieszkaniu razem?
 3. Czy rozwiązuje konflikty w sposób konfrontacyjny, używając emocjonalnego szantażu, zastraszania, wyśmiewania lub przemocy?
 4. Czy używa obelżywych słów?
 5. Czy masz wrażenie, że stara się zdobyć kontrolę nad Tobą?
 6. Czy w sporach lub bez powodu używa gróźb wyrządzenia fizycznej krzywdy Tobie lub komuś innemu, grozi popełnieniem samobójstwa, ujawnieniem tajemnic, porzuceniem albo odmową wsparcia materialnego?
 7. Czy w złości niszczy różne przedmioty albo tłucze w nie rękami lub nogami? Czy stosuje przemoc symboliczną, jak darcie zdjęć, cięcie twarzy na fotografii, lub niszczenie ważnych pamiątek i symboli?
 8. Czy kiedykolwiek uderzył związaną z nim wcześniej kobietę? Czy twierdzi, że to ona jest temu winna, ponieważ sama doprowadziła go do stanu złości?
 9. Czy nadużywa alkoholu, leków psychoaktywnych lub narkotyków? Czy twierdzi, że ma luki w pamięci po użyciu tych środków? Czy po użyciu tych środków staje się agresywny wobec kogokolwiek?
 10. Czy miał jakiekolwiek kłopoty z prawem z powodu wykroczeń przeciwko jakimś osobom – groźby, nękanie, naruszanie nietykalności cielesnej lub za akty wandalizmu?
 11. Czy często żartuje na temat przemocy, lub poniżania kogoś? Czy masz wrażenie, że jego poczucie humoru jest skoncentrowane na tematach związanych z destrukcją, rywalizacją, walką i przemocą?
 12. Czy usprawiedliwia napady furii tym, że był pod wpływem alkoholu lub innych środków – „to mówiła wódka, a nie ja”, „to się zdarzyło tylko dlatego, że byłem pijany (naćpany, na lekach, bez moich leków itd.)”?
 13. Czy zdarzyło się kiedyś, że pobił kogoś w napadzie szału takim, że nie pamiętał później co robił?
 14. Czy masz czasem wrażenie, że on nie przyjmuje odrzucenia lub odmowy do wiadomości?
 15. Czy on oczekuje, że związek będzie trwał wiecznie? Czy używa takich zwrotów jak „razem do grobowej deski”, „na zawsze”, „bez względu na wszystko”?
 16. Czy bagatelizuje przypadki złego traktowania Cię przez kogoś innego, lub przypadki, kiedy sam źle Cię potraktował?
 17. Czy poświęca nieproporcjonalnie dużo czasu na rozprawianie o Tobie? Czy opiera swoją tożsamość na tym, że jest Twoim mężem, kochankiem itp.?
 18. Czy próbuje wciągać swoich lub Twoich przyjaciół lub krewnych w kampanię mającą na celu podtrzymanie albo odnowienie związku?
 19. Czy nadzoruje Twoje poczynania albo śledzi Cię?
 20. Czy jest przekonany, że inni występują przeciwko niemu? Czy bezpodstawnie uważa, że osoby Ci bliskie nie lubią go i próbują Cię nakłonić, byś go zostawiła?
 21. Czy ma opinię osoby nieskłonnej do kompromisów i nieelastycznej?
 22. Czy utożsamia się lub porównuje z postaciami o gwałtownym charakterze, skorymi do przemocy, zarówno fikcyjnymi (z filmów lub książek) jak autentycznymi (z doniesień prasowych i historii). Czy twierdzi, że akty przemocy, których te osoby się dopuszczały, były usprawiedliwione?
 23. Czy często obwinia innych za swoje kłopoty? Czy masz wrażenie, że nie przyjmuje odpowiedzialności za rezultaty swoich działań?
 24. Czy doświadczał przemocy na własnej skórze albo był jej świadkiem, na przykład w domu rodzinnym, domu dziecka, podczas wojny itp.?
 25. Czy usprawiedliwia swoje złe postępowanie wobec Ciebie tym, że taka jest rola mężczyzny?
 26. Czy ma sztywne wyobrażenia na temat roli mężczyzny i kobiety w związku, które w ogóle nie podlegają dyskusji?
 27. Czy boisz się czasem, że może Cię uderzyć, krzyczeć na Ciebie, ukarać Cię, zranić lub zabić? Czy rozmawiałaś o tym z innymi osobami?
   

Test został także opublikowany w książce „Zawsze Bezpieczna” mojego autorstwa, wydanej nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka w roku 2003.