Doświadczenie zawodowe

Poprzednie miejsca pracy

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej w Warszawie.

Czym się tam zajmowałem:

 • długo i krótkoterminowa psychoterapia indywidualna osób dorosłych mających za sobą pojedyncze bądź powtarzające się w czasie doświadczenia urazowe,
 • zajęcia grupowe i psychoterapia indywidualna dla osób mających trudności z kontrolowaniem zachowań impulsywnych,
 • treningi asertywności i psychologicznej oraz fizycznej obrony osobistej dla kobiet po doświadczeniach urazowych.

Zespół ośrodków wsparcia (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
i Ośrodek Interwencji Kryzysowej) w Piastowie (→1→2).

Czym się tam zajmowałem:

 • długoterminowa psychoterapia indywidualna osób dorosłych,
 • terapia, konsultacje i mediacje par,
 • interwencje krótkoterminowe dla osób w sytuacjach kryzysowych,
 • negocjacje z osobami w silnym kryzysie we współpracy zPolicją z terenu Powiatu Pruszkowskiego,
 • konsultacje w zakresie umiejętności wychowawczych dla matek zamieszkujących w ośrodku dla ofiar przemocy wrodzinie.

Wykształcenie

 • Ukończone studia na kierunku psychologia w specjalności społecznej psychologii klinicznej z wynikiem bardzo dobrym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Tytuł zawodowy magister psychologii.

Szkolenia

 • wykład pt. Apokalipsa i co dalej dla Uniwersytetu Trzech Pokoleń na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, 17.03.2023
 • szkolenie dla mediatorów rodzinnych organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych,
 • Instytut Analizy Grupowej Rasztów – 4 letnia analiza szkoleniowa,
 • system Duluth – szkolenie dla trenerów grupowych pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
 • system Partner – szkolenie dla osób pracujących zproblematyką przemocy w rodzinie,
 • szkolenie „Problematyka wykorzystywania seksualnego” organizowane przez fundację Dzieci Niczyje,
 • seminarium kliniczne „Zaburzenia odżywiania w ujęciu wybranych teorii psychoanalitycznych”,
 • Szkoła Formowania się Psychoanalityka Stowarzyszenia Sinthome, Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej – kształcenie ustawiczne.

Dodatkowe doświadczenia

 • prowadzenie psychoterapii i treningów kontrolowania zachowań impulsywnych w ZK Białołęka i Areszcie Śledczym Służewiec,
 • zajęcia dydaktyczne dla studentów ISNS Uniwersytetu Warszawskiego ISNS UW,
 • treningi asertywności dla osób uzależnionych od narkotyków w prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień,
 • zajęcia grupowe dla osób w sytuacji przewlekłego bezrobocia (organizowane przez MOPS Piastów, finansowane ze środków UE),
 • treningi asertywności oraz psychologicznej i fizycznej obrony osobistej dla mieszkanek ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie Stowarzyszenia DOM (→1),
 • szkolenia z metodyki pracy z osobami mającymi trudności z kontrolowaniem zachowań impulsywnych dla pracowników Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej,
 • szkolenie dla policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty (→1),
 • szkolenia „Zarządzanie stresem w warunkach obciążeń skrajnych i negocjacje w sytuacjach ekstremalnych”(→1),
 • warsztaty „Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach” – festiwal rozwoju osobistego dla kobiet Progressteron. Cykliczne warsztaty w latach 2005 – 2008,
 • prowadzenie forum eksperckiego poświęconego problematyce przemocy w rodzinie we współpracy z portalem Gazety Wyborczej (→Forum Bezpieczeństwo Kobiet).

Członkostwo

 • Stowarzyszenie Sinthome – grupa psychoanalizy lacanowskiej – zastępca prezesa ds. merytorycznych 2015-2018.
  Superwizja. Pracuję pod stałą superwizją.

Publikacje

 • Udział w konferencji szkoleniowej ACT (Acceptance and Commitment Therapy) Poznań 2022
 • „Blisko, nie za blisko – terapeutyczne rozmowy o związkach”. Helion 2012,
 • Terapia uzależnień w izolacji więziennej – możliwości i ograniczenia (praca zbiorowa) – rozdział „Czy metoda analizy grupowej może znaleźć zastosowanie w pracy z osobami osadzonymi w zakładach karnych?” Fundacja Stefana Batorego 2013,
 • 2009 – seria artykułów popularnych dla portalu Republika Kobiet,
 • 2008 – seria artykułów popularnych dla Głosu Pruszkowa,
 • „Zawsze Bezpieczna. Psychologiczne aspekty samoobrony kobiet”. Prószyński i S-ka 2003.

Wystąpienia

Powrót do strony głównej